HU-GO tájékoztató

Tájékoztatjuk azon ügyfeleinket, akiknél beépített eszközök vannak, és megkapták ezt az értesítést, hogy számukra egyedüli lehetőség csakis a HU-GO Portálon keresztüli tengelyszám állításra. Ebből kifolyólag mikor a NÚSZ február 9-én mindenkinek alapértelmezettként ezt állítja be, kérjük, gondoskodjanak arról, hogy előtte (és utána is) megadják a helyes JDB értékeket.

Bővebben>>

TÁJÉKOZTATÁS

 

A 2014.02.09-én 00:00 órától hatályba lépő „Általános Szerződési Feltételek a bevallási közreműködők adatszolgáltatására vonatkozó egyedi szerződéshez” elnevezésű okirat

Ügyfeleket különösen érintő rendelkezéseiről

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni, hogy 2014.02.09. 00 óra 00 perckor hatályba lép az „Általános Szerződési Feltételek a bevallási közreműködők adatszolgáltatására vonatkozó egyedi szerződéshez” elnevezésű okirat (továbbiakban: ÁSZF), újabb módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

Az Ügyfelekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezései alapján nemcsak az abban foglaltak, hanem a Bevallási Közreműködőkre vonatkozó ÁSZF rendelkezései is értelemszerűen irányadóak az Ügyfelekre. Erre tekintettel kérünk minden Ügyfelet, hogy tanulmányozza át ezen módosított ÁSZF rendelkezéseit, mindemellett azonban jelen tájékoztató levelünkben is szeretnénk felhívni az Önök figyelmét azokra az Ügyfeleket  érintő alább felsorolt változásokra, amelyek különösen lényegesek és részletes áttanulmányozást is igényelnek.

Az alábbi felsorolás nem teljes körű, így az ÁSZF áttanulmányozása feltétlenül szükséges (az ÁSZF a www.hu-go.hu oldalon ÁSZF menüpont alatt teljes egészében megtalálható).

I.          Tengelyszám (továbbiakban: JDB) állításra vonatkozó új rendelkezések,

II.        Ugrási Menetillesztésre vonatkozó új rendelkezések,

III.       Adatszolgáltatás végső határidejére vonatkozó új rendelkezések.

 

Részletesen:

I.                                                         JDB állítás új rendszere

2014.02.09. 00 óra 00 perctől az Ügyfeleknek dönteniük kell arról, hogy a tengelyszámot (JDB):

-      a hu-go.hu honlapon keresztül kívánják állítani, vagy

-      a Bevallási Közreműködőn keresztül a Fedélzeti Eszköz (OBU), vagy más módszer alkalmazásával.

1. Választás a hu-go.hu honlapon keresztül

Ebben az esetben a Hugo Portálon Keresztül elnevezésű állásra, vagy a Bevallási Közreműködő Igénybevételével elnevezésű állásra lehet kapcsolni egy kapcsolót.

Amennyiben az Ügyfél a Hugo Portálon Keresztül elnevezésű állást választja, akkor a tengelyszámot kizárólag itt, az internetes felületen keresztül lehet megadni és változtatni. Ebben az esetben az internetes felületen utoljára beállított hatályos tengelyszám alapján kerül az Útdíj Bevallás kezdeményezésre az Útdíj Rendszer által.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy abban az esetben, ha a Hugo Portálon Keresztül elnevezésű állásból a Bevallási Közreműködő Igénybevételével elnevezésű állásra kapcsolnak, akkor az első JDB hatályba lépés időpontjáig a korábbi internetes felületen megadott érték lesz irányadó, ennek értelmében az első átállított JDB érték hatályba lépéséig nem haladhat a gépjármű, mert az bírságot vonhat maga után.

Amennyiben a Bevallási Közreműködő Igénybevételével elnevezésű lehetőséget választja az Ügyfél, akkor az alábbi eljárás eredményeképpen és csak a Bevallási Közreműködő hozzájárulásával kerülhet a kapcsoló átállításra.

a)   A kapcsoló átállításakor az Útdíj Rendszer megkeresi az adott Ügyfél Bevallási Közreműködőjét annak érdekében, hogy a Bevallási Közreműködő visszaigazolja az Útdíj Rendszer számára azt a tényt, hogy az adott Ügyfél fedélzeti eszköze, vagy bármely más rendszere alkalmas-e a JDB állítás adott Bevallási Közreműködő igénybevételével történő közlésére, és a Bevallási Közreműködő vállalja-e ezt a feladatot.

b)   Amennyiben a Bevallási Közreműködő a megkeresésre pozitív választ ad, akkor nem jelenik meg hibaüzenet és az átállítás sikeresen befejeződik. Ebben az esetben az alább, a JDB érték megadása Bevallási Közreműködő Igénybevételével címszó alatt ismertetett módon lehet a JDB értéket állítani.

c)   Amennyiben a Bevallási Közreműködő visszaigazolása negatív tartalmú, akkor a kapcsoló nem állítható át a Bevallási Közreműködő Igénybevételével elnevezésű állásba, és az alábbi hibaüzenet jelenik meg: „Az átállítás sikertelen, kérjük, keresse meg a Bevallási Közreműködőjét”. Ebben az esetben kérjük, forduljon a Bevallási Közreműködőjéhez a sikertelenség indokainak megismerése érdekében. Indok lehet például, hogy nincs tengelyszám állítási lehetőség az érintett Fedélzeti Eszközön.

2.                                            A JDB érték megadása Bevallási Közreműködő Igénybevételével

Amennyiben az Ügyfél a Bevallási Közreműködőn keresztül kívánja a JDB értéket állítani, akkor erre egy meghatározott eljárás biztosít számára lehetőséget. Az eljárás végén az új JDB érték lép hatályba. A hatályba lépésig a Gépjárművel állni kell. Amennyiben az átállítás menet közben történik, akkor a régi, téves JDB adat alapján készül a Bevallás, amely az Ügyfél hibájának minősül, és bírságot vonhat maga után. A korábban hatályba lépett JDB érték az új JDB érték hatálybalépésével, vagy a hu-go.hu honlapon található HUGO Portálon Keresztül elnevezésű állásra történő állítással veszti hatályát.

JDB állítási eljárás menete:

Az eljárás első lépéseként az Ügyfél, vagy a nevében állításra jogosult személy átállítja a JDB értéket a fedélzeti eszközön vagy a Bevallási Közreműködő által biztosított más felületen. Erről a Bevallási Közreműködő tudomást szerez és az átállítás tényéről értesíti az Útdíj Rendszert. Az Útdíj Rendszer az értesítést követően azonnal e-mail formájában visszaigazolást küld az Ügyfél részére, amely visszaigazolással hatályba lép az új JDB érték. A biztonság kedvéért a hatályba lépésről az Útdíj Rendszer a Bevallási Közreműködőt is értesíti, aki saját rendszerén keresztül is értesítést küld az Ügyfél részére. A hatályba lépés időpontjától a gépjármű haladhat, a bevallás az új JDB értékkel kerül figyelembe vételre a Bevallási Közreműködő által az adatszolgáltatás teljesítésekor.

Átállítási időszak

A félreértések és hibák elkerülése érdekében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2014.02.09-én 00 óra 00 perckor a JDB kapcsolótHUGO Portálon Keresztül (alapértelmezett beállítás) állásba állítja minden olyan ügyfél esetében, aki az útdíj bevalláshoz Bevallási Közreműködőt vesz igénybe. Ezt követően az Ügyfeleknek a kapcsolót igényüknek és választásuknak megfelelően kell átállítaniuk a fenti eljárási rend alapján. Erre az átállításra a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 2014.02.15. 24:00 óráig (7 nap) tartó átállítási időszakot biztosít. Az átállítási időszak megkezdésekor a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a legutolsó, az Ügyfél által az internetes felületen megadott JDB értéket (2014.02.08. napjának 23 óra 59 perc 59 másodpercig megadott értéket) tekinti alapértelmezettnek.

Erre tekintettel minden Ügyfelet kérünk, hogy gondoskodjon 2014.02.09. 00 óra 00 percig a helyes kezdő JDB érték internetes felületen történő megadásáról, továbbá az átállítási időszak alatt válassza ki az igényeinek megfelelő JDB állítási módot, valamint gondoskodjon a helyes JDB értékek megadásáról az átállítási időszakban és azt követően is folyamatosan. Az átállításig az alapértelmezett JDB érték alapján kerül sor a bevallások kezdeményezésére. Természetesen átállításra az adott átállítási időszak után is lehetősége van az Ügyfélnek, sőt minden esetben kötelezettsége a helyes JDB érték megadása.

Az átállási időszak lényege, hogy a hu-go.hu honlapon, a HUGO Portálon Keresztül állás és az ott alapértelmezett JDB érték kerül beállításra mindenki számára.

 

3.                                            Figyelmeztetés:

Az Ügyfeleknek az átállási időszak alatt gondoskodniuk kell arról, hogy az átállást követően a helyes JDB érték kerüljön megadásra, vagy a HUGO Portálon Keresztül, vagy a Bevallási Közreműködő igénybevételével, a már hatályba lépett JDB érték mellett.

Ismételten felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Gépjárművekkel mindaddig állni kell, amíg a Bevallási Közreműködő igénybevételével történő új JDB érték megadása hatályba nem lép.

Az Ügyfélnek az átállási időszakot követően is folyamatosan gondoskodnia kell a helyes JDB érték megadásáról. A nem megfelelő JDB érték beállítása közigazgatási bírságot vonhat maga után.

 

II.   Ugrási Menetillesztésre vonatkozó új rendelkezések

A 2014.02.09. napján 00 óra 00 perckor hatályba lépő új ÁSZF rendelkezése alapján a Bevallási Közreműködő Ugrási Jelentést köteles küldeni az Útdíj Rendszerbe, amennyiben a pozíció adatok a fedélzeti eszközről bizonyos útszakaszok vonatkozásában nem érkeztek meg, és a két ismert pozíció adat között díjköteles útszakaszok vannak vagy lehetnek, továbbá a menetillesztés szabályai nem alkalmazhatóak.

Az Ugrási Jelentés alapján az Útdíj Rendszer

a)        a b) pontban szabályozott eset kivételével a két ismert pozíció között vélelmezett úthasználat alapján útdíjbevallást kezdeményez,

b)        nem kezdeményez útdíjbevallást a két ismert pozícióadat között, amennyiben az ÁSZF rendelkezései a kezdeményezés lehetőségét kizárják.

Az Ügyfél a vélelmezett úthasználat ellen panasszal élhet, és bizonyíthatja, hogy a vélelmezett úthasználattól eltérő úton haladt. A Bevallási Közreműködő az Ugrási Jelentésről értesítést küld az Ügyfél részére.

Amennyiben a két ismert pozícióadat között nem kezdeményez az Útdíj Rendszer vélelmezett úthasználat alapján bevallást és az ellenőrző rendszer a gépjárművet észleli, vagy amennyiben a gépjármű a vélelmezett úthasználattól eltérő útvonalon halad és az ellenőrző rendszer az Ügyfél gépjárművét észleli, bírság kerül kiszabásra. Ebben az esetben a vélelmezett úthasználat alapján esetlegesen beszedett útdíj az Ügyfél egyenlegére visszatöltésre kerül.

 

 

Figyelmeztetés:

Kérünk minden Ügyfelet, hogy a gépjárművükkel csak akkor haladjanak, ha a fedélzeti eszköz üzemképes állapotáról meggyőződtek, az eszköz üzemképtelenségének megállapításakor szakítsák meg útvonalukat, és másképpen gondoskodjanak az úthasználati jogosultság megszerzéséről. Utólagosan, az ellenőrzést követően úthasználati jogosultság szerzésére nincsen mód. A bírsággal szemben az Ugrási Menetillesztésre és a vélelmezett úthasználatra az Ügyfél nem hivatkozhat.

 

III. Adatszolgáltatás végső határidejére vonatkozó új rendelkezések

A 2014.02.09. napján 00 óra 00 perckor hatályba lépő új ÁSZF rendelkezése alapján 2014.02.09-én 00 órától a tényleges úthasználatot követően a Bevallási Közreműködő csak 25 napon belül jogosult adatszolgáltatásra az Útdíj Rendszerbe, azt követően nem (azaz a 25. napot követően úthasználati jogosultság megszerzésére adatszolgáltatás beküldésével nincsen mód bírság esetén sem).

Figyelmezetés:

Kérünk minden Ügyfelet, hogy különösen a 209/2013 Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdés értelmében biztosítsa a Fedélzeti Eszköz megfelelő használatához, üzemszerű működéséhez szükséges feltételeket, ugyanis csak ebben az esetben biztosítható az úthasználatra vonatkozó adatok lehető leghamarabb történő eljuttatása a Bevallási Közreműködőhöz.

Ennek azért is van kiemelt jelentősége, mert az Ügyfelek számára az Útdíj Rendszer által szolgáltatott fontos tájékoztatások csak így biztosíthatók (pl.: aktuális egyenleg szint, alacsony egyenleg értesítés, feketelistára történő felkerülésről történő értesítés stb.).

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy rendkívüli esetekben, például külföldi tartózkodás vagy szerviz esetén, amikor a fedélzeti eszköz kommunikációja előreláthatóan szünetel, ellenőrizzék az adatszolgáltatás sikeres előfeltételének teljesülését, vagy a hu-go felületen az utolsó úthasználatra vonatkozó bevallás meglétét, ugyanis a tényleges úthasználattól számított legkésőbb 25. napig van lehetőség az úthasználattal kapcsolatos adatok beküldésére.

Az adatszolgáltatás alapján kezdeményezett bevallások alapján megállapított útvonal az Útdíj Rendszerben bármikor megismerhető.

 

Jelen tájékoztatáshoz kérjük, olvassa el a hu-go.hu honlapon található ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit